Noże do paszowozu

Szukasz części zamiennych w kategorii noże i części zamienne do paszowozów?

Zapraszamy tutaj : noże do paszowozu

 

 

Zaletą wozu paszowego jest zwiększenie ekonomiki hodowli bydła, mianowicie skraca się czas potrzebny na przygotowanie i zadawanie pasz, a zastosowanie w żywieniu dawek pełno-porcjowych czyli zwiększa wydajność krów, co przekłada się na większe zyski.

Decyzja o zakupie wozu paszowego:

– jakiej pojemności wozu paszowego potrzebujemy, dlatego przy wyborze uwzględniamy: wielkość stada, wielkość dziennej dawki pokarmowej, liczbę i wielkość grup technologicznych, częstotliwość zadawania paszy w ciągu dnia oraz planowany kierunek rozwoju gospodarstwa

– również należy zwrócić uwagę na układ rozprowadzania paszy na korytarzu paszowym, ponieważ możemy wybrać paszowóz z opcją wyrzucania masy na jedną lub równocześnie na obie strony maszyny

– również należy zwrócić uwagę  na ceny części zamiennych