Zasady wymiarowania

Wymiarowanie jest jedną z najważniejszych o ile nie najważniejszą czynnością przy wykonywaniu rysunku technicznego. To wymiarowanie umożliwia odczytanie rysunku i wykonanie przedmiotu zgodnie z wymaganiami konstruktora. Jednak, żeby poprawnie wykonać wymiarowanie należy przestrzegać kilku zasad wymiarowania.
I Zasada wymiarów koniecznych
Są to wymiary niezbędne do wykonania danej pracy. Zawsze muszą zostać zrobione, bez nich dalsza praca jest niemożliwa.
II Zasada niepowtarzania wymiarów
Zgodnie z nazwą zasady wymiarów nigdy nie należy powtarzać na żadnym rzucie tego samego projektu.
III Zasada nie zamykania łańcuchów wymiarowych
Łańcuchy wymiarowe składają się z szeregu kolejnych wymiarów równoległych. W niezamykaniu łańcuchów wymiarowych chodzi o to, aby nie wpisywać wymiaru całkowitego i wszystkich wymiarów łańcucha, tak aby łańcuchy pozostały otwarte, przy czym pomija się wymiar najmniej ważny.
IV Długość gruntu linii wymiarowych
W miarę możliwości powinna być jednakowa dla wszystkich wymiarów na rysunku.
V Ostrza gruntów
Ostrza gruntów powinny dotykać od wewnątrz linie pomocnicze.
VI Linie pomocnicze
Linie te przeciąga się od 2 do 3 milimetrów za punkt zetknięcia się ze strzałką.
VII Linia wymiarowa
Linia wymiarowa powinna być zawsze równoległa do kierunku wymiaru.
VIII Liczby wymiarowe
Przy tych liczbach warto pamiętać o tym, że pomijamy skrót „mm” Liczby wymiarowe należy pisać nad liniami wymiarowymi ( 0, 5 – 1, 5 mm )
IX Przy rysunku technicznym należy pamiętać o tym, aby unikać przecinania się linii pomocniczych, dlatego w przypadku kilku wymiarów równoległych te dłuższe umieszcza się dalej od rysunku niż krótsze, przy czym odległość pierwszego wymiaru od przedmiotu powinna wynosić 10mm, a następnych linii od poprzednich 7mm.
X Ostatnia zasada wymiarowania mówi o tym, że wymiary na rysunku powinny być tak rozmieszczone, aby można było jak najwięcej odczytać patrząc na rysunek od dołu lub od prawej strony.
Przestrzeganie powyższych zasad wymiarowania jest konieczne to stworzenia dobrego rysunku technicznego.