Co wpływa na efektywność łańcuchów dostaw

Czynniki wpływające na efektywność zintegrowanych łańcuchów dostaw:
Umiejętne zarządzanie łańcuchem dostaw, a więc wszystkimi jego ogniwami ma prowadzić do rozwoju efektywności owego łańcucha.
Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na efektywność łańcucha dostaw jest partnerstwo. Partnerstwo oparte głównie na zaufaniu i szeroko rozumianej współpracy. Zaś u podstaw owego partnerstwa leży komunikacja, która wspierana jest przy pomocy nowoczesnych technologii oraz systemów informatycznych zapewniających nie tylko możliwość odbierania i wysyłania komunikatów, ale również raportów oraz danych dotyczących np. stanów magazynowych.
Kolejne istotne czynniki, na które należy zwrócić uwagę to:
-ciągła analiza zmian rynkowych – przedsiębiorstwa muszą uwzględniać zmiany wpływające na wahania popytu oraz ogólną sytuację na rynku;
-dbanie o interes wszystkich uczestników łańcucha dostaw – cele jakie stawiają sobie poszczególne ogniwa łańcucha dostaw nie mogą być ze sobą sprzeczne, muszą uwzględniać troskę o interesy własne oraz wspólników; służyć temu mają stosunki partnerskie oraz możliwość re-definiowania umów;
-wspólne opracowanie strategii i zadań poszczególnych ogniw łańcucha dostaw;
-stosowanie sprawdzonych technologii;
-podnoszenie jakości obsługi klienta ( np. poprzez skracanie czasu realizacji zamówień).